شاخه نبات

این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد -اجر صبریست کز آن شاخه نباتم دادند

شاخه نبات

این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد -اجر صبریست کز آن شاخه نباتم دادند

منم که شهره ی شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن!

بایگانی
آخرین مطالب
۱۲
مرداد

به نام خداوند لبخند و عشق

من شاعر مواجم،در دل بغلی شعله

رسوای پر از تشویش ،کوچکترتان،شهره

به شاخه نبات شهره خوش آمدید


  • منصوره اسماعیلی مهیاری
۱۲
مرداد

اجباری شدن دوره ی پیش دبستانی برای پنج ساله ها در چند سال آینده

سال 1395-بیمارستان(مثلا)شهید مصطفی خمینی

{صدای گریه ی بچه}پرستار نوزاد(!)را نزد پدر می آورد تا او را ببیند{بچه تازه چشم باز کرده است!}

پرستار:دیدینش؟تموم شد ؟می خوام ببرمش آقا!زود باش!

پدر:کجا خانم ؟بچمو کجا می خواید ببرید؟

پرستار:مهد کودک دیگه آقا!مگه نمی دونید قانون جدید تصویب شده!می برم سه چهار ساعت دیگه میارم مادرش شیرش بده !خداحافظ ..

{پدر فریاد می زند}:خانم .....خانم

 

چند ساعت بعد

{بچه را به اتاق مادر می آورند تا شیرش بدهند ،پرستار بالای سر مادر ایستاده است!!!}

مادر:خانم  شما نمی خوای بری؟{پرستار جواب نمی دهد} ای بابا.....چرا اینجا بالا سر من وایستادی خوب برو می خوام بچمو شیر بدم!

پرستار:صحبت نباشه خانم!بچه کلاس زبان فرانسه داره !سریع شیرش بده می خوام ببرمش !

{چند سال بعد.....بچه در حال حاضر 4 ساله است }

{پدر بچه را صبح زود به مهد کودک می رساند }

صبح روزی مثلا چهارشنبه ساعت 7:برنامه ی امروز مهد کودک:زنگ اول:آموزش رقص باله-زنگ دوم:آموزش رقص تانگو-زنگ سوم_____زنگ چهارم:آموزش زبان آنگولای شرقی

زمان پخش تلویزیون از شبکه های داخلی استفاده نمی شود!

{با این کودکان سالم چه کنیم؟}

____________________

اصل مطلب:آموزش زودتر از موعد خوب نیست

2-نه که خیلی چیزهای خوبی هم یاد بچه ها میدن؟(فکر می کنید جذب نیروی مهد ها چه طور انجام میشه؟)

تمام

  • منصوره اسماعیلی مهیاری